כך מנסה האוצר להוציא את הצעת התקציב מהדיון הפוליטי.