ח.ל.א.ס (חייבים לחסל את הסחר בעובדים ובעובדות)

ח.ל.א.ס היא קבוצה, שקמה במטרה להיאבק נגד העסקה קבלנית לסוגיה: על ידי חברות כוח-אדם, קבלני שירותים ויבואני מהגרי עבודה.

חברות הקבלן אינן מייצרות דבר, ואינן משרתות אף אינטרס – אלא זה של בעליהן והפוליטיקאים המקורבים אליהם, להמשיך בייצור רווחיהם העצומים. הן מנתקות את הקשר בין המעסיק לעובדיו ולאחריותו כלפיהם, ומאפשרות למדינה להתנער מאחריותה - לתנאי עבודה ושכר הוגנים לעובדים ישראליים ולמהגרי עבודה ולזכותם להתאגד ולהשיג תנאים אלה. התנערותה של המדינה מאחריותה יצרה צמיחה פראית של שיטת ההעסקה הקבלנית - מנגנון החלשה, המרסק את כוח העובדים להיאבק על תנאי עבודתם, ושל קבוצה חדשה שגוזרת קופון: המתווכים. היא יצרה רק ניצול: התנאים הסוציאליים, הביטחון התעסוקתי, האפשרות להתאגד ולהגן על הזכויות – אינם קיימים. נותר רק השכר הזעום וחרב הפיטורים או הגירוש, המרחפת באופן קבוע מעל לעובדים. אפשרות זו לניצול מייצרת גם פיחות נמשך של תנאי העבודה והשכר בהעסקה ישירה.

כעשרה אחוזים מכלל העובדים במשק הם עבדי קבלן. בואו נקרא להם בשם:

המנקות והמאבטחים, הפקידות בבנקים ועובדי המפעלים, המלצריות באולמות האירועים והשומרים, עובדות הסיעוד והפועלים החקלאיים, מדריכים ומורות תוכניות ההעשרה, העובדות החדשות במערכת הבריאות ועוד.

רובן נשים, רובם תושבי עיירות וכפרים בפריפריה ושכונות עניות בערי המרכז, רובם עולים ומהגרים חדשים או בני קבוצות מיעוט מוחלשות. ועמם - מהגרי העבודה, שהיתרי העבודה שלהם בידי המתווכים הגורפים עשרות אלפי דולרים מכל עובד.

מעמד עבדים חדש השתרש בחברה הישראלית - כלגיטימי וכטבעי

בשנים האחרונות החלו חלק מעובדי הקבלן להיאבק על זכותם להעסקה ישירה ולתנאי שכר ועבודה הולמים. מאבקים אלה כוללים את התארגנות הקלדניות בדואר, עובדי אקרשטיין בירוחם, עובדות הניקיון באוניברסיטאות ועוד. המדינה הגיבה למאבקים אלו וקיבלה החלטות להגן על העובדים אך בפועל לא פעלה ולא יישמה את החלטותיה. לכן לצד מאבקי העובדים החיוניים הללו, יש צורך במאבק עקרוני לביטול הלגיטימציה של צורת ההעסקה הקבלנית, כיוון שחברות הקבלן לא יוותרו ברצון על רווחיהן העצומים.

משיטת ההעסקה הזו כולנו מפסידים. ח.ל.א.ס קמה כדי להיאבק בה.

  • חובת המדינה לספק תעסוקה הוגנת – ולא לזרוק אותנו לחברות כוח האדם
  • חובת המעסיקים לקחת אחריות על עובדיהם ולא לזרוק אותה על חברות כוח האדם.
  • חברות כוח האדם גוזרות עלינו קופון – העסקה ישירה עכשיו
  • היתרי עבודה הם באחריות המדינה – על המדינה לקחת אחריות על הבאת מהגרי עבודה ועל תנאי העסקתם.

לפרטים והצטרפות: halas.avdut@gmail.com