ביום שישי הקרוב, 9 באפריל 2010

עצרת גדולה ביפו

ביוזמת וועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל

נגד

הרדיפות הפוליטיות כלפי ראשי הציבור הערבי בישראל

צווי ההריסה והחנק התכנוני של האזרחים הערבים

האיומים של "גורמי בטחון" כנגד מעורבות פוליטית של צעירים ערבים

הנישול המתמשך והמחריף בנגב

הגזענות הגואה והחקיקה הגזענית

הפגיעה המחמירה בחירויות הדמוקרטיות


זה לא עניינם של האזרחים הערבים בלבד.

הניסיון מלמד שכמעט כל זכות דמוקרטית אשר נשללה מאזרחים

ערבים בישראל – נשללה אחר כך גם מאזרחים יהודים.

הדמוקרטיה, השוויון האזרחי והלאומי –

הם אינטרס קיומי של כולנו!

בואו למחות ביחד – למען החיים יחד, בכבוד ובשוויון!

בואו נפגין סולידריות ושותפות יהודית-ערבית!


ביום שישי, 9 באפריל, בשעה 16:30
במגרש הכדורסל ליד מסעדת אבו-נאסר
רח' קדם פינת רח' קידרון, יפו.