מכתב פתוח ליו"ר הקק"ל

קראו מכתב פתוח ליו"ר הקק"ל, הקורא לו לעצור את פעולות הנישול וגזל האדמות של התושבים הבדואים בנגב, פעולות אכזריות המסכנות את כל תושבי הנגב, יהודים וערבים כאחד.

(גירסת PDF של המכתב)