ארכיאולוגים ותיירים:

אל תהיו משת"פים של המתנחלים!


סולידריות שייח' ג'ראח מזמינים:

משמרת מחאה בסילוואן - יום רביעי 1 בספטמבר


נפגשים בחניון גבעתי בשעה 15:30 | לפרטים שרה: 054-6543955

ביום רביעי הקרוב, ה-1.9, תקיים עמותת אלע"ד יום סיורים באתרי חפירות חדשים בסילוואן, שיסתיים בכנס ארכיאולוגי. אנחנו נהיה שם ונקבל את המבקרים, כדי לספר להם במה הם באמת שותפים ומה לא מספרים להם בסיורי "עיר דוד".

אנחנו נהיה שם כדי להזכיר לכולם שעמותת אלע"ד אינה גוף מחקר המעוניין בארכיאולוגיה אלא עמותת מתנחלים המעוניינת בייהוד מזרח ירושלים תוך נישול התושבים הפלסטינים. נזכיר שהם נמצאים בכפר כבוש שנקרא סילואן ולא באתר התיירות התנכ"י "עיד דוד."

גורמים שונים שנותנים את תמיכתם, כמו משטרת ישראל, העירייה, רשות הטבע והגנים וגופים רבים נוספים מנסים לטשטש עובדות אלו. הם מבקשים להסתיר מעיני הציבור את העובדה שמדובר בחפירות בשירות ההתנחלויות. אנחנו נהיה שם ונדאג להזכיר זאת.

רקע

יום הסיורים המיוחד, כמו גם הכנס השנתי, הם אירועים של אלע"ד המתקיימים כבר מספר שנים. במסגרת כנסים אלו מבקשים אנשי אלע"ד והגופים התומכים בהם להציג מצג שווא בציבור כאילו הם גוף העוסק במחקר בלבד. דווקא כעת, לאחר שנחשף כי משטרת ישראל ומשרד המשפטים רואים עצמם כשותפים של עמותת אלע"ד.

חשוב שנהיה שם ונעמוד בסולידריות עם תושבי סילוואן. המתנחלים בסילוואן ממשיכים לנסות ולהגביר את המתח בכפר. השבוע הם פלשו לאדמה פרטית בסמוך למסגד בכפר ויצרו פרובוקציה אלימה שכללה ירי של מאבטחים לעבר פלסטינים ועוד. פעילות במסווה של מחקר ותרבות הם אחד התרגילים הקבועים של עמותות ימין במזרח ירושלים ובמיוחד אלע"ד. דווקא משום כך אנו בוחרים להיות שם ולהזכיר לכולם במה באמת מדובר.

מידע נוסף באתר סולידריות שייח' ג'ראח