לא נשלים עם התערבות משטרתית בפעילות פוליטית לגיטימית: גילוי דעת של תנועת התחברות-תראבוט


הפגיעה בזכויות יסוד דמוקרטיות היא מעשה של יומיום עבור מגזרים שונים בחברה בישראל, במיוחד עבור הפלסטינים אזרחי המדינה. עם זאת, וכדי להיאבק למען הזכויות הדמוקרטיות, חשוב מאוד לא להחריש נוכח מעשי התנכלות – גדולים או קטנים – לאותן זכויות.

ביום רביעי, ה־9 בספטמבר 2009, פנה חוקר ממשטרת עירון בשם סמי טלפונית אל חברנו וג'יה סידאווי והזמין אותו לשיחה בעקבות הפצת כרוז של תנועת התחברות-תראבוט בערערה. בכרוז ביקשנו להתריע בפני תושבי ערערה וחברי המועצה המקומית מפני המבוי הסתום אליו הגיע תהליך אישור תקציב המועצה לשנת 2009, דבר אשר עלול להוביל להתערבותו של השלטון המרכזי ולמינויה של ועדה קרואה מטעם מפלגות השלטון.

הכרוז קורא לחברי המועצה להגיע להסכמה על התקציב, מבלי להיכנס לפרטים ומבלי להטיל אחריות מיוחדת על מי מהצדדים בוויכוח, ומצביע על סכנת הרס הבתים הקיימת באזור. מעבר לכך הוא מזכיר לקוראים את המציאות הפוליטית הרחבה – שלטון ממשלת הימין הקיצוני והסכנה הגדולה של הקמת העיר החרדית הגדולה בוואדי עארה במסגרת הניסיון לייהודו, תוך כדי הצגת האזרחים הערבים כסכנה. ועדה קרואה עלולה להוות מכשיר נוח בידי השלטון הימני־קיצוני לקידום מטרות אלה. הכרוז קובע כי אלה הם הנושאים סביבם צריך להתאחד, ומסתיים בשתי סיסמאות: יחד נפתור את חילוקי הדעות הפנימיים בעצמנו – לא לוועדות קרואות ולייהוד ואדי עארה.

אנו דוחים כל ניסיון להתערבות משטרתית בעניינים בעלי אופי פוליטי, אשר מטבעם הנם חלק מהחירויות הדמוקרטיות. אין שום הצדקה לשאלות משטרתיות בנוגע לכרוז שהוצאנו או בנוגע לפעילותנו, שהינה דמוקרטית ושקופה. ניסיון זה להציק לפעיל שלנו בוואדי עארה הנו ביטוי נוסף לפגיעה ההולכת ומחמירה בזכויות הדמוקרטיות וביטוי לאפליה הגזענית המושרשת עמוק במדינה.

תנועת התחברות-תראבוט, ספטמבר 2009