ראובן אברג'ל בהרצאה בבית העם בתל-אביב, 21 בספטמבר 2011: על הפנתרים, על ההיסטוריה של מאבקים חברתיים מימי ממלכת בן-גוריון ועד ימינו, על יחסה של האליטה הציונית לערבים וליהודי המזרח, על מרד ומחאה.


ראובן אברג'ל, חלק א


ראובן אברג'ל, חלק ב


ראובן אברג'ל, חלק ג


ראובן אברג'ל, חלק ד