התחברות — تـــرابـــط מזמינה לדיון עם


עמוס נוי

על תרבויות עבר יהודיות-ערביות:

על הווה של השכחה —

ועל עתיד יהודי-ערבי אפשרי

במחקריו על תרבויות עממיות ותרבויות של אליטות מגלה עמוס נוי יהודים, שהיו גם ערבים; ערביות ויהודיות שחלקו מנהגים, תרבות, נגינות וטעמים, שהתעניינו ולמדו אלה מאלה; יהודים וערבים שחיו ביחד ובנפרד, ביחסי כבוד וחליפין; אנשים שהושכחו...

מדוע העבר הזה חשוב? מה אפשר ללמוד ממנו? מדוע הוא הושכח? מה משמעות המחיקה? האם ישנה אופציה תרבותית אחרת מזו המפרידה? האם קיים מרחב לתרבות יהודית-ערבית, לתרבות מזרח-תיכונית, לחיים של שותפות והפריה שבה ניתן גם לשמור על זהויות שונות וגם לערב תרבויות ומסורות? האם ניתן להיחלץ מהמשוואה, לפיה מה שיהודי לא יכול להיות גם ערבי ומה שערבי איננו יהודי?

יום שני, ה- 12 באוקטובר 2009, 19:00

ביה"ס לאומנות מנשר, דוד חכמי 18, תל אביב

איך להגיע?

  • בית הספר לאומנות "מנשר" נמצא ברחוב דוד חכמי שבמתחם יד חרוצים, בין דרך בגין לבין רחוב המסגר — מקביל מצפון לרחוב ריב"ל.
  • אוטובוסים שעוצרים על רחוב המסגר: 127, 151, 69, 54, 51, 60, 74, 73, 173, 86. אוטובוסים על דרך בגין: 150 ,70, 50, 40, 42, 30, 31, 32, 26, 27, 28.

קראו ממאמריו של עמוס נוי: