צו המניעה נגד הקק"ל בוטל – סכנת ההריסות והנטיעות מתחדשת!

מחכים לצדק: בשעה שבית המשפט בבאר-שבע דן בצו המניעה שהגישו תושבי אל-עראקיב נגד הקק"ל, הפגינו מאות רבות בחוץ למען הכרה באל-עראקיב * עם ביטול הצו מתחדשת סכנת ההריסות והנטיעות * השופטת ביקרה את הנטיעות היוצרות מצב בלתי-הפיך וקראה להסדרת הבנייה באל-עראקיב * אנו זקוקים למתנדבים בכפר – בואו לחזק את תושבי אלעראקיב!


מפגינים

בית המשפט המחוזי בבאר-שבע ביטל היום (יום ראשון) את צו המניעה הזמני שהוצא בשבוע שעבר נגד עבודות הייעור של קק"ל ומינהל מקרקעי ישראל באדמות תושבי הכפר אל-עראקיב. לאכזבתם הרבה של תושבי הכפר ורבים מאיתנו, התומכים במאבקם, לא הוארך הצו, כך שמבחינה משפטית, אין מניעה בידי הקק"ל להמשיך בעבודות וליישר את שטח הכפר, וסכנת הריסת בתי התושבים מתחדשת לאחר הפוגה קצרה.

השופט נחמה נצר שלום החשיבה את הסוכות, שנאלצו התושבים להקים עם הרס סוכותיהם על-ידי מינהל מקרקעי ישראל כמעשה המפר את המצב בשטח עם הגשת הבקשה לסעד מבית המשפט, ובכך נימקה את החלטתה לא לתת לתושבי אלעראקיב סעד משפטי.

עם זאת, השופט נחמה נצר שלום קבעה בדבריה, כי הגיעה הזמן שהמדינה תפעל למציאת פיתרון שיאפשר לתושבים הבדואים בנגב לבנות באופן חוקי: "אין ספק כי הגיעה העת להסדירה [את בעיית הבנייה], כך שגם אנשים דוגמת הבדואים של אל-עראקיב יוכלו לבנות באופן חוקי, להקים יישובים מבלי שבעוד שנים רבות יוכתרו יישוביהם כיישובים בלתי מוכרים".

חשובה מכך אמירתה של השופטת – שחשוב להדגיש שאין לה תוקף של פסק-דין – ביחס לנטיעות הקק"ל: ראוי שקק"ל תימנע מנטיעות במקום, משום שספק אם נטיעות כאלה הן בגדר "שימור המצב הקיים". היא הצביעה על האפשרות שנטיעות אלה "ישמשו כר נרחב לפעולות אחרות, שמי יודע אם בבוא היום לא יבקשו על-פיהן לטעון כי המציאות בשטח היא אחרת ועל כן לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו". זוהי ביקורת מפורשת על מטרתן האמיתית של הנטיעות – ליצור שינוי בלתי-הפיך במצב.

הקק"ל

מאות מפגינים, תושבי אלעראקיב והנגב וכן פעילות ופעילים שהגיעו לתמוך במאבקם, הפגינו מול בית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשעה שנדונה בו בקשתם של תושבי אלעראקיב לעצור את העבודות – יישור השטח, מחיקת עקבות הכפר ונטיעות – באדמות אלעראקיב. ההפגנה התקיימה לקריאת הוועדה העממית של אלעראקיב וועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, ואליה הצטרפו קואליציית נשים לשלום, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, פורום הכרה, תנועת סולידריות ותנועת התחברות-תראבוט.

עמדנו ביחד מחוץ לבית-המשפט וקראנו קריאות כמו: "אין כפר לא-מוכר – זה שקרים של המשטר!" וכן "לא לעקירה – כן להכרה" וגם "יהודים וערבים נגד הריסות בתים". לא תלינו תיקוות גדולות בהחלטה: בתי-המשפט מפנים עורף לערבים הבדואים זה עשרות שנים; רוב מעשי הגזל נעשו על-ידי המדינה וזרועותיה כבר בשנות החמישים, ומעטים מאוד הם השופטים, שיעזו להתמודד עם הסוגיה לעומקה ולשאול שאלות עקרוניות ביחס לגזל הנמשך, למחיקת זכויות הרכוש של האזרחים הבדואים, ביחס למדיניות אפליה ונישול שימיה כימי מדינת ישראל. אך היתה זו הפגנה חזקה וסולידרית, שבה השתתפו כמעט כל תושבי הכפר ורבים שבאו במיוחד, בעיצומו של יום עבודה, להזדהות ולעמוד ביחד – לקראת ההמשך.

צדק

יש שמקווים שהקק"ל תיקח את דברי השופטת נצר לתשומת ליבה. אין בדבריה שום מניעה משפטית להרס חוזר ונשנה של בתי הכפר, אך היא ממליצה מפורשות לקק"ל להימנע מנטיעות. קשה להאמין שהקק"ל תטה אוזן לדברים, ולכן צפויות העבודות בשטח להתחדש בימים הקרובים – וסכנת ההריסות מחריפה. לנוכחותם של מתנדבים במקום יש גם חשיבות מיוחדת נוכח האלימות הקשה שהפעילה המשטרה נגד תושבי הכפר ופעילים בשבוע החולף. אנו נמשיך לעמוד לצד תושבי הכפר.

בימים הבאים דרושה נוכחות פעילות ופעילים בשטח עצמו. מחר, יום ב, מתוכננת לבוקר הפגנת תלמידים תושבי אלעראקיב והסביבה נגד ההרס, הנישול והעצים-הכובשים. אנא, הירשמו ובואו. אם אינם יכולים להגיע בבוקר, בואו להזדהות בכל שעה אחרת – אנחנו נשמח לסייע בתיאום. התקשרו לתראבוט, טל' 052-6886867.


צילומים: תראבוט