פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי • תנועת התחברות-תראבוט • פורום הכרה

בואו לביקור הזדהות ולימוד בכפרים הבדואים בנגב

שבת, 13.11.2010

לא רק באל-עראקיב הורסים בתים. יחידות מיוחדות עוברות מיישוב בדואי אחד לאחר והורסת בתים. לא רק באל-עראקיב מבקשים לנשל את הבדואים מאדמתם: האיום הוא מקיף ומידי הרבה יותר.

בואו ללמוד איתנו מה קורה בנגב הצפוני – ולהביע הזדהות עם מאבק הבדואים נגד אפליה ונישול ולמען שוויון זכויות.

בשנתיים האחרונות מחריפה המדינה את יחסה לאוכלוסייה הבדואית בנגב בניסיון להצר את צעדיה ולרכז אותה בשטח מחיה מוגבל ומצומצם. על פי תוכניות מוצהרות של הממשלה יש כוונה להעביר את רוב אוכלוסיית הכפרים הבלתי מוכרים, כ-90,000 נפש, לעיירות הותיקות ולעוד כמה עיירות חדשות שבדעתה להקים. תוכנית זו מנוגדת לרצונה, לצרכיה ולשאיפותיה של הקהילה הבדואית בנגב. הבדואים בנגב תובעים הכרה בזכויותיהם האזרחיות, שוויון מלא בחלוקת המשאבים ואת הזכות להחליט על אורח חייהם וצורת התיישבות בדיוק כפי שהיא ניתנת לאוכלוסיה היהודית בנגב.

בשנות החמישים העבירה המדינה באמצעי כפיה ושידול ומרמה לאזור ה"סייג". מהלך זה הסתיים בחקיקה מפלה שבעזרתה נושלו הבדואים מרוב אדמתם, לאחר מכן הועברו הבדואים שוב ושוב מאתר לאתר – כדי לפנות מקום להתיישבות, לבסיסים צבאיים, וכן הלאה. עתה מבקשת המדינה לסלקם גם מהכפרים שבהם הושיבה אותם בעצמה.

יוזמתה הנוכחית של המדינה – שהרס אל-עראקיב הוא חלק ממנה – סוללת את הדרך לביטול תביעות הבעלות של הבדואים על המעט שנותר להם מאדמת הנגב..

יש גם דרך אחרת שתיטיב עם כל תושבי הנגב ערבים-בדואים כיהודים: הכרה בכפרים ה"לא מוכרים", הכרה בתביעות הבעלות של הבדואים על אדמותיהם ומימוש שוויון אזרחי מלא לתושבים הבדואים.

בביקורנו בשבת נכיר כמה כפרים שהתקשורת אינה מדווחת עליהם, שמצוקתם חריפה ושחלקם נמצאים תחת איום פינוי מיידי. נלמד על הבעיות העיקריות של האוכלוסייה - הריסות בתים ואיומי פינוי, מפגעים אקולוגים המסכנים את הבריאות, העדר שירותי בריאות וחינוך.

הנגב אינו רחוק – הוא בלבנו!

נבקר בכפרים סאוואוין, ואדי אלנעם וחשאמזאנה.

הסיור מתאים לכל הגילאים ולמשפחות עם ילדים. במהלך הסיור נקיים ארוחת צהריים משותפת באחד מן הכפרים בהם נבקר. עלות הארוחה 25 ₪ למשתתף.

הסעה באוטובוס:

מתל אביב: רכבת ארלוזורוב – חניון סיקסט, בשעה 8:30.

מקום ריכוז בנגב: צומת שרה בשעה 10:00 (הגעה בכלי רכב פרטיים).

הרשמה מוקדמת: מיכל, 052-6886867, tarabut@gmail.com

יעקב- 050-5733276, manor12@zahav.net.il

הרשמה בנגב: עטייה, 050-5702064; מיכל, 050-9391299.