ליל הבולדוזרים בדהמש, 13 ביולי 2010


למידע נוסף, קיראו על החלטת ועדת התכנון מיום 5.7 לגבי תכנית המתאר שהגישו תושבי דהמש, ולמידע אודות הפעילויות המתוכננות בזמן הקרוב, כולל הפגנת המחאה של ה־13 ביולי, קראו את דף הפעילויות והמידע של דהמש.

הורידו את ההזמנות והפיצו בין חברים ומכרים:

פרטים ומידע על הסעות באתר מחנה הקיץ של דהמש