נורי אל-עוקבי

ב-27 בדצמבר נדון נורי אל-עוקבי, פעיל ותיק למען זכויות הבדואים, מייסד האגודה למען זכויות הבדואים, לשבעה חודשי מאסר על החזקת עסק ללא רשיון בעיר לוד. השופט שדן אותו החליט להחמיר בעונשו דווקא בשל היותו פעיל למען זכויות הבדואים, כ"מסר לפזורה הבדואית". הוא גם התנה את עיכוב ביצוע העונש בהפקדת 30,000 שקל, שלא נמצאו בידי נורי – וכך מצא עצמו בכלא רמלה.

נורי שוחרר רק ב-24 בינואר, חודש לאחר מכן, לאחר ערעור על גזר הדין. בערעור קבע השופט כי לא היתה שום הצדקה להחמרה יוצאת הדופן עם נורי בעוון היותו פעיל חברתית. נורי הוא חולה לב, ונחוש כתמיד. כיום הוא מרצה עבודות שירות בלוד.


על פי "חוק"

כלא מעשיהו\רמלה, 8.1.2011
האיש ביקש חופש – שישה ימים
טרם יישלח לכלא: שבעה חודשים
שופט קבע: תמורת כספים
שלושים אלף שקלים מזומנים
תמורת זמן -שבוע ימים
אחרת לכלא נשלחים
באכזריות ובלי רחמים
בפועל לשבעה חודשים
ועוד ארבעים אלף שקלים
או בכלא ארבע מאות ימים
איש חולה בשפעת ולב קשים
כבול למיטה בבית החולים
עליו שומרים שני סוהרים
בשלשלאות ובשני אקדחים.
ביקורים אין, גם דיבורים
"ביטחון" יש – אין חברים
רופאי הכלא ובית החולים
מתייעצים ומהר מחליטים
את נורי לכלא מעבירים
איש חולה בשפעת ולב קשים
מחכה לתרופות וטיפולים
לרופא הכלא ימים רבים
חדר קטן ומעשנים.
השופט פוסק, מחליטים:
מגיע לך עונשים כבדים
אתה עובד בשביל קהלים
בדואים ערבים שנואים
דורשים זכויות, אדמה ובתים
במדינת היהודים הציונים
בניגוד לדעות ולחוקים.

בוקר טוב אסירים

כלא מעשיהו\רמלה, 14.1.2011
אנשים דחוסים
בחדרים קטנים.
ג'וקים רצים:
שרצים חרוצים
על הקירות מטפסים
סוהרים צועקים:
בוקר טוב, אסירים,
ספירה! אומרים
בפקודה עומדים
חסן ושמח עושים
שלמה ומחמד ישנים
סוהרים צעירים זקופים,
על רגליהם עומדים
כרטיס אדום מוציאים
דו"ח על נייר כותבים:
קנס במאות שקלים.
ג'וקים קטנים רצים
ריח רע, סיגריות מעשנים
סוהרים על המשמר עומדים
פקודה! סוהרים סופרים.
אסירים לבושים כתומים
סוהרים לבושים שחורים
כתומים – אשמים ולא-אשמים
חולים ובריאים, כולם אסירים

טרנספר כהנא

כלא מעשיהו\רמלה, 15.1.2011
יצחק דיבר שלום
שלחו לגבו כדורים
גמרו לו את החיים
את משה שלחו להרים –
עגל מזהב עושים.
ארץ של יהודים:
אין ערבים, זרים
טרנספר מהר לערבים
אין תוכניות לכפרים
אין רישיונות לבתים
לעקור עצים מבורכים
אין שמן, אין זיתים
להפקיע אדמות ערבים
חיטה ושעורה מרססים
להחריב בתי-עלמין ומסגדים
לפזר עצמות המתים
בשביל דשא ומשחקים.
טרנספר מהר לערבים
הארץ כאן לא של ערבים
היא שלמה של יהודים
עזים, ציפורים בה מגדלים
בחוות של יהודים בודדים
עם אקדח ושלושה כדורים
ראש ממשלה יהודי מחסלים
כדורים שלושה לגבו נשלחים
בקלפי שמים פתקים ומחליפים
נגד האחווה והחיים המשותפים.
כך שלום לא עושים.
כאן בארץ שני עמים,
בני אדם, ערבים ויהודים.

דם חתול נשפך

כלא מעשיה\רמלה, 15.1.2011
בתוך כותלי בית-הסוהר חיים
יונים וחתולים רבים, מתרוצצים
מוצאים מזונם פירורים ובשרים.
אסירים תופסים חתולים ומלטפים
חתול פצוע דמו נשפך בזרמים
עיוור, לא רואה מזונו, בלי חברים,
אין לו חברים, אין לו רופאים,
מיילל רעב, גם צועק מכאבים
פצוע, מבקש עזרה מסוהרים
סוהרים בדרכם אומרים:
חתולים לא מעניינים
עובד סוציאלי, חברים
עובר – לא רואה דברים
"תפקידי לא לטפל בחתולים."
חתול פצוע מבקש רחמים
כאן לא שומעים לא רואים

מנהיגים מורים

כלא מעשיה\רמלה, 18.1.2011
בשבילם – כסא, כסף ונשים
הם שדים גדולים ופוקדים
לעשות תותחים ומטוסים
בשמיים עושים חורים.
בני-אדם חולים, סובלים
אנשים נפצעים ונהרגים
בשמיים עושים חורים
להם כסא, כסף ונשים.
ארץ לובשת שחורים,
אוכלת יושביה ומתים
תחת השמש והכוכבים
בני אדם הצילו החיים
עולם ירוק של טובים
לא לרעים האכזריים
כסא צדק לכל העמים
אחים כולם, הם אוהבים

אסירים ויונים

כלא מעשיה\רמלה, 18.1.2011
חומות וגדרות
מקיפות נפשות
אומרים רעות,
אומרים טובות
חושבים אמתות.
יונים אוכלות
עפות, יוצאות
חוזרות, נוחתות
בלי שלשלאות
אין גבולות
אסירים כתומים
סוהרים שחורים
כולם נפשות.
אין חופשות
יש שיגעונות
מריר טעימות
יש קנטינות
חופשיים בקניות
במידה וגבולות

המפקד

כלא מעשיהו\רמלה, 21.2.20111
אהרון הכהן אמר דברים,
גם נביאים וחכמים אחרים:
"ואהבת לרעך כמוך", מדברים
ביד, בלשון המוות, והחיים
אך להוסיף מעשים טובים
אדיב רוב האנשים אוהבים
לו משפחה אישה וילדים
בנוסף אסירים מאה ושישים.
בכל חדר חיים חמישה גברים,
אורז שעועית מנות אוכלים,
בומים מפליצים, ריח רע משחררים
דלת פתוחה, דלת סגורה, אסירים רבים
שלמה מקלל ערבים, גם יהודים
בתורה כתובים דברים ברורים
למתים בקבריהם לא מאמינים
שנים ארבעים לערבים המתים
כי הם יקומו לתחייה ולחיים
פוסק שלמה: הדברים בתורה כתובים,
דברי הבל. שונאים חולים ומשוגעים
מפקד הכלא מזהיר פעמים רבים
חביב הכפר, אוהבים ומכבדים
אהרון הכהן אומר והנביאים:
"ואהבת לרעך כמוך – ולכל העמים"
אך יש צורך גם במעשים טובים.
סוהר קורא ברמקולים חזקים
"שלמה למשרד!" מהר באים
על רגליך וידיך שמים אזיקים
למקום צחנה אותך שולחים
שם תהיה לבד, בלי חברים