לא נשלים עם התערבות של מנגנוני הביטחון בפעילות פוליטית לגיטימית: גילוי דעת של תנועת התחברות-תראבוט


הפגנה

וג'יה סידאוי בפעולה: כרוזים ואוכל למתנדבים במחנה העבודה ההתנדבותי בג'יסר א-זרקא

בספטמבר האחרון (2009) דיווחנו על הזמנה ל"שיחה" שקיבל חברנו וג'יה סידאווי מקצין במשטרת עירון שהזדהה בשם סמי, בעקבות הפצת כרוז של התנועה בואדי עארה. הזימון לא היה רשמי ווג'יה לא נענה לו. השבוע וג'יה קיבל זימון רשמי לחקירה, שהתקיימה במשטרת חדרה, ביום רביעי ה-3 בדצמבר 2009. וג'יה נחקר על פעילותו הפוליטית על ידי חוקר בבגדים אזרחיים שהציג עצמו כיובל, ככל הנראה איש שב"כ.

העילה המרכזית לחקירה היתה השתתפותו של וג'יה ב"הפגנה לא חוקית" נגד המצור על עזה שהתקיימה לפני כשנתיים (!), בשנת 2007. החוקר אמר כי וג'יה, כאדם מבוגר ומוכר באזור ואדי עארה, הוא בעל השפעה על הצעירים ונוכחותו בהפגנות מעודדת ומתסיסה אחרים. הוא תבע מווג'יה להימנע מהשתתפות בהפגנות לא חוקיות, ואיים כי הוא ייעצר בכל הפגנה בה ישתתף. בנוסף וג'יה נשאל על פעילותו הפוליטית, על עמותת אלמונתדא שהוא מנהל, על קשריו עם פלסטינים בשטחים ועוד.

ההטרדות החוזרות ונשנות מצביעות על מגמה ברורה של נסיונות להשתקה על רקע פוליטי, וניסיון לפלג בין פעילים יהודים לפעילים ערבים. נראה שוג'יה נבחר לא רק בשל פעילותו, אלא גם בגלל הקשרים הרבים שהוא טווה בין פעילים ערבים ויהודים. זהו דבר שאיננו יכולים להסכין עמו, ואנו מתנגדים לו בכל תוקף.

אנו דוחים כל ניסיון להתערבות פוליטית של מנגנוני הביטחון. העיסוק בנושאים פוליטיים הינו חלק מהחירויות הדמוקרטיות. ניסיונות ההפחדה והאיומים על פעיל שלנו בוואדי עארה מעידים רק על החמרה נוספת בזכויות הדמוקרטיות ומהווים ביטוי נוסף לאפליה הגזענית המושרשת עמוק במדינה.

תנועת התחברות-תראבוט, דצמבר 2009