נשים נאבקות בהריסות


ובהמשך למסורת ימי שלישי בלוד: לאחר ההפגנה יתקיים מופע מוזיקלי פוליטי


העיר לוד סובלת מזה שנים מאלימות השלטון שגורמת לאלימות חברתית נגד הנשים. הניסיונות המתמשכים של הממשלה למרר את חיי התושבים הפלסטינים בלוד ולנשל אותם מאדמתם קשורים קשר הדוק להפקרה החברתית ולהתרת הדם של נשים. נשים בלוד כבר קראו "דם ערבי הוא שולי" ותבעו התערבות מקיפה נגד אלימות כלפי נשים - אולם המדינה, שעסוקה בהריסות בתים וגירוש תושבים מבתיהם, ממשיכה לפגוע בביטחונם של נשים, גברים וילדים.

נשים בלוד, כמו במקומות נוספים בארץ, הן ממובילות המאבק נגד הריסות הבתים ונגד הגירוש הגזעני.


אנו דורשות צדק חברתי.

אנו דורשות את שלמות הבתים שלנו.

אנו דורשות מהמדינה שתדאג לאזרחיה ולא תפקיר אותם.

אנחנו אומרות יחד: די לאלימות גזענית – די לאלימות נגד נשים!


להסעות : אילת מעוז 0508575729 , מחאסן ראבוס 0509787894