תעודת הוקרה מטעם הוועדה העממית של אלעראקיב לקרן הקיימת לישראל. חיתמו על תעודת ההוקרה בפייסבוק!


הוועדה העממית של אלעראקיב

תעודת הוקרה לקק"ל

על מלחמתה נגד הבדואים ובעיקר באלעראקיב


 1. הקק"ל הציבה את עצמה בחזית המאבק "למניעת התפשטות ההתיישבות הבדואית בנגב"... היא נלחמת בבדואים חזיתית וגם הצהירה על כוונתה זו.
 2. הקק"ל היא גוף גזעני חד-לאומי, שאינו רואה בלא-יהודים – ובמיוחד בבדואים – תושבים בעלי זכויות שוות במדינה, אלא אויב.
 3. הקק"ל משתפת פעולה עם גוף נוצרי תימהוני ימני בשם God-TV, שמנהיגה מדווח על חלום שחלם: נטיעת מיליון עצים בארץ הקודש תקרב את שיבתו של ישוע וקץ הימים. הקק"ל קיבלה את כספה וברכתה של God-TV ותורמת להגשמת חלומו של המטיף המוזר הזה על אדמותינו. לראיה, בואו ותראו מה כתוב על השלט באלעראקיב.
 4. הקק"ל קיבלה קרקעות ממינהל מקרקעי ישראל בדרך לא ברורה – קרקעות שאינן שייכות לו, אשר הבעלות עליהן שנויה במחלוקת בין הבדואים לבין המדינה בבתי המשפט.
 5. אנשי הקק"ל עקרו באלעראקיב אלפי עצים, הנטועים זה עשרות שנים, כגון חרובים, עצי זית, תאנים, ענבים, תותים ועוד, כדי לנטוע במקומם את עציהם. כששאלנו: למה עקרתם את העצים, הרי אתם הולכים לטעת עצים? ענו: "הבדואים פולשים, אז גם העצים שלהם פולשים".
 6. רוב הנטיעות של קק"ל הן של עץ קוצני הנקרא שיטה קוצנית ונועדו למנוע כניסת בני אדם ובעלי חיים לאזור ואת עיבודו החקלאי.
 7. ממערב לאלעראקיב הוקם יישוב מבוסס בשם גבעות בר; גם שם ננטעו בעבר עצים על-ידי הקק"ל, אבל שם עוקרים אותם ללא קושי ובמהירות רבה – כדי לאפשר לגבעות בר להמשיך ולהתרחב.
 8. הקק"ל החלה את עבודותיה על אדמות אלעראקיב ללא תוכנית מאושרת, ובימים אלה היא עובדת באלעראקיב תוך חריגה מהתוכנית שאושרה לאחר לחצים שהופעלו על-ידי גופים רבים.
 9. הקק"ל משקרת לכולם כאשר היא טוענת, שאינה משנה פני הקרקע והנטיעות שלה לא נעשו באדמות חקלאיות והיא נוטע עצי בוסתן לרווחת כולם. הטראסות של הקק"ל הם שכבת קרקע גדולה המכסה את פני השטח, שהיו לפני כן אדמה חקלאית, ורוב העצים אינם עצי בוסתן!
 10. הקק"ל גוזלת את אדמותינו בטרם הוכרע בבתי המשפט למי שייכת הקרקע, משנה את פני הקרקע וקובעת עובדות בשטח, המייתרות הליך משפטי הוגן בעתיד, מכשירה את הקרקע להתרחבות גבעות בר, מעבירה את הבעלות בכוח הזרוע מידיים ערביות בדואיות לידיים יהודיות, והיא שותף מרכזי במהלך הגדול של ריכוז הבדואים בתוך ישובים קטנים בדרך לייהוד הנגב.
 11. נטיעות הקק"ל מונעות הקמת יישוב חקלאי בדואי משגשג באלעראקיב, המבטא את מורשתנו האמיתית, כזה שיוכל לפרנס בכבוד משפחות רבות הנמצאות היום מתחת לקו העוני!
 12. אנו מאחלים לקק"ל: לא בהצלחה!

חיברו: ד"ר עוואד אבו-פריח (דובר הוועדה העממית אלעראקיב)

וגדי אלגזי (תנועת התחברות)