תושבי עתיר-אום-חיראן שבתיהם נהרסו פעמיים בשבועות האחרונים קיבלו צווי פינוי. עליהם לעזוב את המקום תוך 48 שעות. אין זמן: צריך לפנות מקום ליישוב היהודי, שתקים "תנועת אור" – תנועת ההתיישבות של קק"ל – וייקרא "חירן". תושבי עתיר-אום-חיראן הובאו למקום בפקודת המושל הצבאי בשנות החמשים, לאחר שאדמותיהם שליד קיבוץ שובל נלקחו מהם.

חירן, עתיר-אום-חיראו

התכנית לבניית היישוב היהודי חירן

המפה מציגה את התוכניות: במקום שבו נמצא היום עתיר-אום-חיראן הערבית מסומן "חירן שלב א". לידה – לא פחות מארבע "חוות בודדים" שכבר קמו באזור עם הקצאת אדמות וסובסידיות ממשלתיות.

כך נראה המימוש של תוכנית פראוור-בגין בנגב. זה הדבר שנקרא "הסדרת ההתיישבות הבדואית". במילים ברורות: ייהוד הנגב.

לאחר הריסות בעתיר-אום-חיראן, יולי 2013

ליד הריסות הבית בעתיר-אום-חיראן, 30/7/2013