הממשלה מגישה עכשיו את חוק פראוור-בגין – חוק הנישול הגדול של הבדואים בנגב. זוהי חקיקת חירום כלכלית, זבנג וגמרנו המפר את זכויות האזרח הבסיסיות.

מה יקרה למשל לפי החוק, אם אזרח בדואי ינסה לפנות לבית המשפט כדי לערער על צו הפינוי? סעיף 69 קובע שהצו יבוטל אך ורק אם העותר עומד בכל תנאי חוק פראוור. אין לבית המשפט שום שיקול דעת נוסף - עליו לשקול אך ורק את מערך הכללים המפלים של חוק פראוור ולא שום שיקולים אחרים - למשל שיש למערער פשוט בעלות על הקרקע, אבל עדיין אינו עומד בתנאי החוק...

יותר מכך: "בקשה לביטול צו הפינוי לא תעכב את ביצוע הצו", אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת – וגם אז, העיכוב המקסימלי לא יעלה על 7 ימים. קראו שוב: 7 ימים.

◄ במלים אחרות: חוק פראוור-בגין מרוקן את הפנייה לבתי משפט מתוכן. הוא קובע מראש על סמך אילו עילות יוכלו בתי משפט לבטל צווים. הוא קובע, שאי אפשר יהיה לעכב את הגירוש ביותר מ-7 ימים. מהר, מהר, מה זכויות אדם - העיקר שהבולדוזרים יוכלו להתחיל להרוס.

חוק פראוור סעיף 69

סעיף 69, חוק פראוור