אג'יק • במקום • האגודה לזכויות האזרח בישראל • סינגור קהילתי
הועדה העממית אל עראקיב • פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי • פורום הכרה
המועצה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב • ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל
תנועת תראבוט-התחברות • סולידריות שייח' ג'ראח • שתי"ל

הפגנה


שני, 9.8.10, בשעה 17:00, בצומת להבים

נפגין נגד פינוי הבדואים מכפריהם והריסת בתיהם

בהפגנה ישתתפו ארגונים רבים מהנגב ומהצפון


הסעות בכלי רכב פרטיים יצאו מתל-אביב, רכבת ארלוזורוב, בשעה 15:00.


פרטים והרשמה: יעקב 050-573-3276; מיכל 052-688-6867

דוא"ל: manor12@zahav.net.il tarabut@gmail.com


פרטים נוספים, גם לגבי הסעות ממקומות נוספים, בהודעות בהמשך