סיכום ראשוני של תוצאות הבחירות – לקראת המאבקים הבאים. "הרשימה המשותפת היא בסיס מצוין להמשך המאבק המשותף – ולהרחבה שלו, כדי שכל המדוכאות והמדוכאים, המופלות והמופלים, המנוצלות והמנוצלים יתייצבו בו יחד." »