חררדו לייבנר מנתח את הרכב "מחנה השלום" ומראה כיצד אינטרסים של קבוצות פריווילגיות בתוכו גורמים לשמרנות ולקיפאון: "כדי שבאמת יהיה שלום, כדי שישראלים ופלסטינים יוכלו להשלים ביניהם, יש צורך בשינוי חברתי עמוק, בתהליך דה-קולוניזציה, בביטול הגזל והנישול, החומרי והתרבותי. לכן אנחנו מנסים לבנות תנועת שחרור לפני שבכלל ניתן יהיה לדבר על תנועת שלום". »