המפלגות המרכיבות את הרשימה המשותפת הגיעו להסכם על קווים מנחים לתוכניתה הפוליטית, הכוללים, בין היתר: הכרה באוכלוסייה הערבית כמיעוט לאומי בעל זכויות קבוצתיות, שלום צודק על בסיס הלגיטימיות הבינלאומית וסיום הכיבוש, שוויון לאומי ואזרחי להמונים הפלסטינים בישראל, מימוש צדק חברתי, מאבק בעוני ובאבטלה, שוויון הזדמנויות לנשים. »