שאלו אותנו: אתם בכלל נאמנים? אמרנו: ודאי. שאלו: ואיפה הצהרת הנאמנות שלכם? ביקשנו סליחה שלא הכנו מראש, הלכנו וחזרנו עם ההצהרה הבאה...