בחיפה מת בשבת תופיק טובי, לוחם חופש, קומוניסט, מסור לעמו הפלסטיני