מה להעביר עשרות אלפי אנשים מהמקום בו הם גרים? למה לא להכיר ביישוביהם ולחבר אותם לתשתיות? למה לדחוק אותם לעיירות עוני מופלות ומקופחות? למה אומרים שאי אפשר לחבר כל כפר בדואי לתשתיות - אבל כן אפשר, אחרי שעוקרים את הבדואים, להעלות על הקרקע גרעין התיישבות יהודי חדש, מחובר לתשתיות וממומן בכספי המסים של הציבור? לקטע הזה יש שם – קולוניאליזם.