תכנית פראוור

תכנית פראוור – איזורים אסורים למגורי הבדואים

מה הקטע הזה של תוכנית פראוור?

למה להעביר עשרות אלפי אנשים מהמקום בו הם גרים?

למה לא להכיר ביישוביהם כיום ולחבר אותם לתשתיות?

למה לדחוק אותם לעיירות עוני מופלות ומקופחות?

למה אומרים שאי אפשר לחבר כל כפר בדואי לתשתיות אבל כן אפשר, אחרי שעוקרים את הבדואים, להעלות על הקרקע גרעין התיישבות יהודי חדש, מחובר לתשתיות וממומן כולו על ידי כספי המסים של הציבור כולו?

זה אותו קטע כבר עשרות שנים. זה הקטע הזה לפיו מפתחים אזור כלשהו בארץ לא למען תושביו בעבר ובהווה אלא למען מתיישבים עתידיים. זה אותו קטע של ייהוד הגליל, שגרם להפקעת כל כך הרבה אדמות, לגזל ודיכוי, ולהרוגים ופצועים ביום האדמה הראשון ב-1976. זה אותו קטע, שמביא לניסיון לייהד את עכו העתיקה ולחילופי אוכלוסייה לאומניים וכלכליים ביפו. זה אותו קטע שהביא להריסת בית בואדי ערה בחודש שעבר. ובעצם זה הקטע של ההתנחלויות בשטחים הכבושים, של מלחמה מגבעה לגבעה, על בתים ועל שדות ועל בארות מים שמונע באופן שיטתי כל סיכוי להסדר מדיני ולשלום.

לקטע הזה קוראים ציונות. בשפה כללית יותר קוראים לו קולוניאליזם.

הקטע הזה של הציונות לא מאפשר לייצר חיים של שותפות וכבוד לכלל תושבי הארץ. זה הקטע שמעורר עימות בלתי פוסק בין שני העמים. הוא מזין נישול וניצול וניכור ואיבה ומאפשר לשכבה צרה לשלוט על כולנו.

הציונות מונעת מיהודים עניים לקום כנגד אלה שמנצלים ומדירים אותם. הציונות מונעת מיהודי המזרח לחבור מחדש לתרבות הערבית ממנה באו. הקולוניאליזם הציוני מגדיר כל מה שהוא ערבי ומזרח תיכוני כנחות לעומת האירופי. הקולוניאליזם הזה מבקש לפלג פעם אחר פעם גם את בני ובנות הארץ, את הפלסטינים, לחלק אותם לעדות ולשבטים עוינים, להגדיר "ערבים טובים" שמקבלים משהו קטן ו"ערבים רעים" שמנושלים מכל אדמה וזכות.

למה אנחנו מתנגדים לציונות? כי אנחנו מתעבים קולוניאליזם. למה אנחנו מתעבים אותו? בגלל כל הסיבות שמנינו.

הפגנה נגד תכנית פראוור, באר שבע 15 ביולי 2013. צילום: אקטיבסטילס

הפגנה נגד תכנית פראוור, באר שבע 15 ביולי 2013. צילום: אקטיבסטילס.