ביום א', 25.4.2010, בשעה 11:00 יפגינו משתתפי תוכנית ויסקונסין מול בית המשפט העליון כדי לחזק את העתירה שתוגש אליו באותו יום לבטל את התוכנית ולמנוע את הרחבתה המתוכננת לתחילת חודש מאי.

בואו למחות איתנו נגד התנערות המדינה מאחריותה למקבלי הבטחת הכנסה ולדרוש שגם המובטלים יזכו לכבוד שהם ראויים לו!

בימים אלה צפויה הכנסת להמשיך ולדון בעתידה של תוכנית ויסקונסין.

על אף הביקורת החריפה שנשמעת על התוכנית בכנסת ממשיכה ממשלת ישראל לקדם את התוכנית, משרד האוצר לוחץ להרחיבה לכל הארץ - ומשרד התמ"ת מתכנן להרחיב אותה באופן חלקי בתחילת מאי 2010.

משתתפי התוכנית והעמותות המלוות אותם מתחילת הפעלתה קוראים לכנסת לבטל את התוכנית שפוגעת בכבודם של מקבלי הבטחת הכנסה ואינה מאפשרת להם קיום מינימלי.

יש חלופה לויסקונסין?

ודאי: אנחנו קוראים לממשלת ישראל ליצור מקומות עבודה ראויים, לקיים הכשרות מקצועיות ולאכוף את חוקי העבודה, כך שמובטלים יוכלו להתקיים מעבודה ולא מקיצבה.


לפרטים נוספים: http://www.maspik.info/

  • שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם: 02-6482757
  • סינגור קהילתי: 02-6402555