לאור האסון הכבד ההפגנה נדחית. אנו משתתפים בצערם הכבד של משפחות ההרוגים ומאחלים החלמה מהירה לפצועים.