יש הרבה דברים לומר על דו"ח פראוור - הדו"ח המתווה את מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הבדואים בנגב, שחובר על-ידי ועדה בראשות אהוד פראוור, ראש האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה בשנת 2006 ומי שכיהן כסגן ראש המועצה לביטחון לאומי. דיוני הוועדה התנהלו בסודיות. אף אזרח ערבי לא השתתף בהם.

הדו"ח הזה מאיים על בתיהם של אלפי בדואים, מאיים בעקירת כ-30,000 איש ומחיקת כפריהם. אבל מכל מה שיש בו, קראו בבקשה בתשומת לב את הפיסקה הבאה מתוכו:

למען הסר ספק, לא תינתנה תמורות בקרקע [לבדואים] ולא תתוכנן התיישבות מערבה מכביש 40 להוציא את מתחם צפון רהט ומרחב ביר הדאג'.
המפה

כך, חד וחלק:

במדינה המתיימרת להיות דמוקרטית מחליטה הממשלה, כי אזרחים ממוצא מסוים לא יוכלו לקבל קרקע באזור מסוים ולא יוכלו לשבת בעתיד בתחום עצום שבשטח המדינה, באזור שהוא מולדתם מימים-ימימה - בכל האזור שממערב לכביש 40 החוצה את הנגב.

כך זה נראה במפה.

כמה שמות אתם מכירים לזה?

 

  • המפה - באדיבות חברינו מ"הכרה עכשיו"